12Th9

BẢN CẬP NHẬT 8.9

⭐️⭐️ BẢN CẬP NHẬT 8.9 CÓ GÌ HOT??? ⭐️⭐️
🔥 CAT
🍀 True Form mới:
– Shining Glass Cat: Tăng thời gian làm chậm và thêm hiệu ứng 100% Knockback với White (Traitless)

– Fox Queen Himeyuri: Tăng chỉ số HP, ATK, DPS và thời gian làm chậm

🍀 Cập nhật Uber mới cho banner Galaxy Gals: Mersch với abi mới, cho cô 30% né đòn tấn công từ kẻ địch Traitless

🍀 Cập nhật Talents:
– Momotaro: Weaken, tăng thời gian Freeze, giảm thời gian Slow, tăng HP, tăng ATK

– Bazibon: Strengthen, giảm thời gian Weaken, giảm thời gian Slow, tăng HP, tăng ATK

🔥 KẺ ĐỊCH
– Relic Pufferfish (Relic)

🔥 ẢI
– Wah Wah Wrath (Super Rare Only)

– Wah Wah Revenge: gồm các kẻ địch King Wahwah, Brollow, Xroco, Red Snache, Mr. Angel, Troll Blogger, Those Guys
– Chapter UL mới Lowtide Beach Remake

– Mở độ khó 4* chương Singularityville

– Crazed Carnival: bao gồm 2 ải, gồm tất cả các kẻ địch Crazed. Phần thưởng là 1 Rare Ticket cho màn 1 và 2 Rare Ticket cho màn 2.

– Julibee Descent: Giống với ải Red/Dark Descent nhưng có sự góp mặt của kẻ địch thuộc nhiều hệ khác nhau.

🔥 NGOÀI LỀ
– Mỗi người sẽ nhận được 1 Rare Ticket vào nhân dịp sinh nhật đúng theo ngày điền vào khung Agecheck.

*********************************************************

 

The Battle Cats Việt Nam