2Th4

BẢN CẬP NHẬT 9.4 CÓ GÌ MỚI?

CAT
True Form mới:
– Jester Queen Deale (Wolfchild Deale): Giảm thời gian giữa hai đòn đánh => DPS cải thiện
Cập nhật mèo mới:
– Hades (The Almighty): Sở hữu chỉ số HP cực cao, kháng hiệu ứng Warp và Toxic
– Hatsune Miku (Hatsune Miku Collaboration): Sở hữu Strong Against và Weaken tác dụng lên Red, Angel và Floating
– Sakura Miku (Hatsune Miku Collaboration): Có khả năng Freeze, Break Barrier và abi Long Distance
– Kagamine Rin & Len CC (Hatsune Miku Collaboration): Có khả năng Slow hay Knockback kẻ địch Black và Metal, abi Long Distance và kháng Knockback
– Miku Cat (Hatsune Miku Collaboration): Rare Cat, sở hữu abi Dodge tác dụng lên Floating
– Rugby Cat (Drop khi đánh bại Everlord Wanwan): Rare Cat, Strong Against Black, có abi Long Distance và kháng Shockwave.
*******************************************************************
KẺ ĐỊCH MỚI
– Everlord Wanwan (Alien): Boss của màn Dogsville (Wanwan’s Glory, Insane)
– 6 kẻ địch mới trong sự kiện Hatsune Miku Collaboration
*******************************************************************
ẢI
– Chapter UL mới Unearthed Artifacts
– Ải mới Wanwan’s Glory có Everlord Wanwan là boss
– Ải sự kiện Hatsune Miku Collaboration (3 map)
– Ải sự kiện Survive! Mola Mola! Có cơ chế hoạt động giống Baron Seal Strikes, tổng cộng 12 màn
– Chế độ chơi mới Treasure Hunting
*******************************************************************
NGOÀI LỀ
– Thêm chức năng Filter cho Cat Combo
– Quà User Rank mới
*******************************************************************
Sự kiện Hatsune Miku Collaboration đã được xác nhận sẽ cập bến BCEN vào ngày 30/3
Đợt này The Battle Cats không cho các nông dân nghỉ ngơi gì cả
The Battle Cats Việt Nam