28Th9

FIRST HALF OF OCTOBER 2019

⭐⭐ FIRST HALF OF OCTOBER 2019 ⭐⭐
🔥 GACHA
1/10 – 3/10: Elemental Pixies (G)

3/10 – 6/10: UBERFEST

6/10 – 9/10: Miracle Chance (G)

6/10 – 9/10: Galaxy Gals (G)

9/10 – 12/10: The Almighty (G)

12/10 – 15/10: The Vajiras Wargod (G)

15/10 – 18/10: Dark Heroes

1/10 – 12/10: Cateyes Gacha

12/10: Cập nhật Kaihime cho Platinum Ticket

16/10 – 2/11: Lucky Gacha G

🖌 Lưu ý: Khi quay Rare Gacha từ 23/9 đến 6/10 sẽ nhận được 1 Lucky Ticket/lần quay

************************************************

🔥 EVENT STAGE
1/10 – 1/11: Nhiệm vụ đặc biệt tháng 10

5/10 – 7/10: Catfruit Festival

7/10 – 12/10: Treasure Festival (EoC ngày chẵn, ItF ngày lẻ, CotC các ngày 7 và 10)

7/10 – 21/10: Legend Quest (cuối cùng cũng cóa)

12/10 – 14/10: Catfruit Buffet (8am, 12pm, 7pm, mỗi đợt 2 tiếng)

14/10 – 17/10: XP Festival

16/10 – 1/11: Sports Night (3 nhiệm vụ mới)

1/10 – 12/10: Gamatoto Area: Cateyes Cave

1/10 – 12/10: XP Festival

4/10 – 7/10: Giảm giá ½ cho Special Cat

11/10 – 12/10: Giảm giá ½ cho Special Cat

************************************************

🔥 ITEM
1/10 – 1/11: 100 Catfood

11/10 – 1/11: Comeback Reward

************************************************

🔥 SALE
4/10 – 7/10: giảm giá Catfruit

7/10 – 12/10: mở bán Platinum Ticket

11/10 – 14/10: giảm giá Item

************************************************

Cuối cùng Kaihime và Legend Quest cũng cập bến rồi 🐧🐧

The Battle Cats Việt Nam