15Th6

[Guide] The Crazed Gross – Festival Gross! (Insane)

– Chiến thuật và cách chơi có trong video
Crazed Gross Cat cùng với những quái trong màn sẽ xuất hiện từ từ. Cách dễ nhất để đi màn này là mang những con trâu, máu cao như Island Cat, Crazed Whale Cat, King Dragon Cat,… Cố gắng không để 2 con đứng gần nhau.
Crazed Gross  Cat có phạm vi tấn công rất ngắn, nhưng lại có thể tạo shockwave với tỷ lệ 100%. Phạm vi của shockwave lên đến 800.625 nên chỉ có Nerd Cat, Sniper the Recruit, Balalan Pasalan, Super Galaxy Cosmo và Assassinlan Pasalan tránh được shockwave.
– Màn này sẽ dễ hơn nếu bạn có những con chặn shockwave như Cat Machine Mk 3, Octopus Cat và Eva Unit-00
– Tuyệt đối không mang meatshield vào màn này.

Enemies: Snache, Squire Rel
Boss: Crazed Gross Cat

The Battle Cats Việt Nam