Hướng dẫn nạp CATFOOD online – The Battle Cats VN

HƯỚNG DẪN NẠP ONLINE THE BATTLE CATS

BẢNG GIÁ: 100k = 19.999 Catfood

Liên hệ: https://www.facebook.com/BattleCatsVietnam

Bước 1:

Bước 2

  • Vào game – Settings – Data Transfer – Begin Data Transfer –  Save Data to Server

Bước 3:

  • Chờ ad nạp và gửi lại New Transfer Code / New Confirmation Code 
  • Vào game – Cancel Save Data Transfer- Settings –  Data Transfer – Resume Data Transfer
  • Nhập New Transfer Code / New Confirmation Code 
The Battle Cats Việt Nam