18Th6

Last Half of June 2019

⭐️⭐️Last Half of June ⭐️⭐️

🔥 Gacha:
19/6 – 21/6: Iron Legions

21/6 – 24/6: Air Busters

24/6 – 26/6: Elemental Pixies

26/6 – 28/6: Galaxy Gals

28/6 – 1/7: Dragon Emperors (G)

********************************************************************

🔥 Event Stage:
21/6 – 5/7: Giảm 1/2 Energy cho SoL và Uncanny Legend (Ngày chẵn 8 am – 11 am, ngày lẻ 6 pm – 9pm)

21/6 – 5/7: Giảm 1/2 Energy cho EoC, ItF, CotC (Ngày chẵn 6 pm – 9pm, ngày lẻ 8 am – 11 am)

22/6 – 24/6: Catfruit Buffet (8 am, 12pm, 7 pm, kéo dài 2 tiếng)

28/6 – 1/7: Crazed + Maniac Fest

29/6 – 1/7: Catfruit Fest

1/7 – 1/8: Nhiệm vụ đặc biệt tháng Bảy

********************************************************************

🔥 Stage mới:
Queen’s Condemnation: từ ngày 15/6, diễn ra ngày 1/2/15/16 hàng tháng

********************************************************************

🔥 Item:
21/6 – 6/7: 20 Cat Food (mỗi ngày)

********************************************************************

🔥 Sale:
1/7 – 2/7: Rare Ticket Sale

********************************************************************

Sự kiện lần này, đối với bản BCEN thì không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, ở bản BCKR thì Dark Li’l Valk đã ra mắt người chơi.
Hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về bé này lắm nên anh em chỉ có thể chờ đến khi có thông tin xác nhận mà thôi (Dù khá chắc kèo sẽ về BCEN rồi 🐧🐧)

The Battle Cats Việt Nam