User Rank

User rank (Hay còn gọi là UR) giống như Battle Point (Chiến lực) trong nhiều game khác, đây được xem là thước đo sức mạnh của The Battle Cats. Dù không thể phản ánh chính xác khả năng chiến đấu của mèo nhưng cũng phần nào đó nói lên được thực lực của người chơi ấy.

Để nâng User Rank của bản thân thì không khó tí nào: mỗi điểm User Rank sẽ tương ứng với một level của mèo hay Special Skill, vậy nên việc ta cần làm chỉ đơn giản là nâng cấp mèo và Special Skill mà thôi. Lưu ý, cả việc dùng XP và ngọc/mèo nhận được từ Gacha để nâng cấp đều có hiệu quả.

Ví dụ, Normal Cat của bạn đang ở level 20 + 9 thì lúc này cấp Normal Cat sẽ tương ứng với 29 điểm User Rank.

Mỗi khi người chơi nâng User Rank của mình thêm 100 điểm, tấm bảng hiển thị “Rank Up Sale” sẽ xuất hiện, kèm theo đó là một vài combo gồm nhiều vật phẩm khác nhau trong game để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, bởi chúng đều phải mua bằng tiền mặt nên thông thường, người chơi sẽ bỏ qua đợt Sale này.

Bên cạnh chức năng đã nói ở đầu mục này, User Rank còn mang lại cho người chơi rất nhiều phần quà đặc biệt khi đạt đến mức điểm yêu cầu, có thể kể đến như Rare Ticket, Cateyes, Catfruit,… và quan trọng nhất là quyền nâng cấp mèo lên level cao hơn. Ngoài ra, mỗi khi đạt đến một mốc điểm mới, bên cạnh phần thưởng tương ứng thì người chơi còn nhận được một Leadership (Còn được gọi là Flag – cờ). Đây là Item cập nhật vào phiên bản 8.2, được dùng để hồi full cây năng lượng khi kích hoạt thay vì tự động hồi khi nhận phần thưởng như trước.

Phần thưởng tương ứng từng mốc User Rank sau khi hoàn tất chapter 2 EoC

Rank Loại mèo Phần thưởng hay giới hạn level mới
100 1 Rare Cat Ticket
200 5 Speed Up
300 50000 XP
400 1 Treasure Radar
500 2 Cat Ticket
600 2 Cat Job
700 100000 XP
800 1 Rare Cat Ticket
900 Rare Cats Level 25 (25+9)
1000 Super Rare Cats Level 25 (25+9) ngoại trừ mèo Crazed
1050 3 Rich Cat
1100 Uber Rare Cats Level 25 (25+9)
1110 Legend Rare Cats Level 25 (25+9)
1150 2 Sniper Cat
1200 Rare Cats Level 30 (30+9)
1250 2 Cat Ticket
1300 Super Rare Cats Level 30 (30+9) ngoại trừ mèo Crazed
1350 1 Rare Cat Ticket
1400 Uber Rare Cats Level 30 (30+9)
1410 Legend Rare Cats Level 30 (30+9)
1450 3 Cat Combo mới
1500 Normal Cats Level MAX+25 (20+25)
1550 1 Epic Catfruit
1600 Special Cats Level 30
1650 3 [Special] Catseye
1700 Normal Cats Level MAX+30 (20+30)
1750 3 [Rare] Catseye
1800 Rare Cats Level MAX+20 (30+20)
1850 3 [Super Rare] Catseye
1900 Rare Cats Level MAX+30 (30+30)
1950 3 [Uber Rare] Catseye
2000 Super Rare Cats Level MAX+20 (30+20)
2050 3 Catamin C
2100 Uber Rare Cats Level MAX+20 (30+20)
2150 3 new Cat Combos
2200 1 Rare Cat Socket
2250 1 Epic Catfruit
2300 Rare Cats Level MAX+40 (30+40)
2350 3 [Special] Catseye
2400 Super Rare Cats Level MAX+30 (30+30)
2450 3 [Rare] Cateye
2500 Uber Rare Cats Level MAX+30 (30+30)
2550 3 [Super Rare] Catseye
2600 1 Rare Cat Ticket
2650 3 [Uber Rare] Catseye
2700 3 new Cat Combo
2750 5 Sniper Cat
2800 1 Rare Cat Ticket
2850 3 Catamin C
2900 Normal Cats Level MAX+35 (20+35)
2950 3 Cat Ticket
3000 Normal Cats Level MAX+40 (20+40)
3050 1 Epic Catfruit
3100 Rare Cats Level MAX+50 (30+50)
3150 3 [Special] Cateye
3200 Super Rare Cats Level MAX+40 (30+40)
3250 3 [Rare] Cateye
3300 Uber Rare Cats Level MAX+40 (30+40)
3350 3 [Super Rare] Catseye
3400 1 Rare Cat Ticket
3450 3 [Uber Rare] Catseye
3500 Normal Cats Level MAX+45 (20+45)
3550 Normal Cats Level MAX+50 (20+50)
3600 Crazed Units Level 25
3650 Crazed Units Level 30
3700 3 Treasure Radar
3750 3 Epic Catfruit
3800 3 [Special] Catseye
3850 3 [Rare] Catseye
3900 3 [Super Rare] Catseye
3950 3 [Uber Rare] Catseye
4000 1 Rare Cat Ticket
4050 Rare Cats Level MAX+60 (30+10+60)
4100 Super Rare Cats Level MAX+50
4150 Uber Rare Cats Level MAX+50
4200 Normal Cats Level MAX+55
4250 Normal Cats Level MAX+60
4300 3 Epic Catfruit
4350 3 [Special] Catseye
4400 3 [Rare] Catseye
4450 3 [Super Rare] Catseye
4500 3 [Uber Rare] Catseye
4550 1 Rare Cat Ticket
4600 Rare Cats Level MAX +70 (30+10+70)
4650 Super Rare Cats Level MAX +60 (30+10+60)
4700 Uber Rare Cats Level Max +60 (30+10+60)
4750 5 Green Catfruit
4800 5 Purple Catfruit
4850 5 Red Catfruit
4900 5 Blue Catfruit
4950 5 Yellow Catfruit
5000 5 Epic Catfruit
5050 Normal Cats Level MAX +65
5100 Normal Cats Level MAX +70
5150 1 Rare Cat Ticket
5200 5 [Special] Catseye
5250 5 [Rare] Catseye
5300 5 [Super Rare] Catseye
5350 5 [Uber Rare] Catseye
5400 3 Treasure Radar
5450 5 Green Catfruit
5500 5 Purple Catfruit
5550 5 Red Catfruit
5600 5 Blue Catfruit
5650 5 Yellow Catfruit
5700 5 Epic Catfruit
5750 Normal Cats Level MAX +75
5800 Normal Cats Level MAX +80 (20+80)
5850 Rare Cats Level MAX +80
5900 Super Rare Cats Level MAX +70
5950 Uber Rare Cats Level MAX +70
6000 1 Rare Cat Ticket
6100 5 [Special] Catseye
6200 5 [Rare] Catseye
6300 5 [Super Rare] Catseye
6400 5 [Uber Rare] Catseye
6500 5 Epic Catfruit
6600 5 Catamin A
6700 5 Catamin B
6800 5 Catamin C
6900 5 Green Catfruit
7000 1 Rare Cat Ticket
7100 5 Purple Catfruit
7200 5 Red Catfruit
7300 5 Blue Catfruit
7400 5 Yellow Catfruit
7500 5 Epic Catfruit
7600 5 [Special] Catseye
7700 5 [Rare] Catseye
7777 7 Rare Cat Ticket
7800 5 [Super Rare] Catseye
7900 5 [Uber Rare] Catseye
8000 1 Rare Cat Ticket
8100 5 Catamin A
8200 5 Catamin B
8300 5 Catamin C
8400 5 Green Catfruit
8500 5 Epic Catfruit
8600 5 Purple Catfruit
8700 5 Red Catfruit
8800 5 Blue Catfruit
8900 5 Yellow Catfruit
9000 1 Rare Cat Ticket
9100 5 [Special] Catseye
9200 5 [Rare] Catseye
9300 5 [Super Rare] Catseye
9400 5 [Uber Rare] Catseye
9500 5 Epic Catfruit
9600 5 [Special] Catseye
9700 5 [Rare] Catseye
9800 5 [Super Rare] Catseye
9900 5 [Uber Rare] Catseye
10000 1 Platinum Ticket
10100   5 Catamin A
10200   5 Catamin B
10300   5 Catamin C
10400   5 Green Catfruit
10500 1 Elder Catfruit
10600   5 Purple Catfruit
10700   5 Red Catfruit
10800   5 Blue Catfruit
10900   5 Yellow Catfruit
11000 1 Rare Cat Ticket
11500   1 Elder Catfruit
12000   1 Rare Ticket

Lưu ý:
+ Tính đến v8.5, Cat Cannon là Special Skill duy nhất chỉ có thể nâng đến level 10, nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ để tầm đánh của Cannon bao phủ khắp sân.
+ Dòng li’l hiện tại chỉ nâng được đến MAX + 40. Có lẽ đây cũng là giới hạn cao nhất của những Special Cat có thể nhận được từ Gacha.
+ Dù cho User Rank người chơi có cao cỡ nào đi nữa thì giới hạn level của Metal Cat vẫn chỉ là 20 mà thôi.

The Battle Cats Việt Nam