Thẻ: 9.1
23Th12

🔥 CAT
🍀 True Form mới:
– Cat Quest Heroes (Cat Clan Heroes): Tăng chỉ số HP, thời gian tác dụng của hiệu ứng Weaken, abi và effect tác dụng lên kẻ địch Relic, kháng Curse

🍀 Cập nhật mèo mới:
– Kintaro: Uber mới trong banner Ultra Souls
+ Normal Form: Multi-hit, 30% Slow kẻ địch Angel, 10% kích hoạt Savage Blow, abi Long Distance (tầm đánh 250 – 450)
+ Evolved Form: Multi-hit, 50% Slow kẻ địch Angel, 20% kích hoạt Savage Blow, abi Long Distance (tầm đánh 300 – 750)

– Snow Angel Twinstars: Uber mới trong banner Xmas Gals, sở hữu abi Massive Damage đối với kẻ địch Floating và Angel

– Slime Cat: Rare Cat sở hữu abi tạo Shockwave lv5 với mỗi đòn đánh

– Cossack Cat: Rare Cat có multi-hit và Massive Damage lên kẻ địch Relic, kháng Curse

🍀 Cập nhật Talents:
– Divine Kalisa: Thêm abi Slow, kháng Curse, tăng chỉ số HP, ATK và tốc độ di chuyển
– B.C.S Tigerclaw: Thêm abi Dogde, kháng Weaken, kháng Freeze, tăng chỉ số HP và ATK

*******************************************************************

🔥 KẺ ĐỊCH MỚI
– Heavenly Herald Papuu, Daboo phiên bản Angel với abi độc lạ làm giảm HP theo phần trăm.
– Queen Mother V, là Queen B phiên bản Relic

*******************************************************************

🔥 ẢI
– Chapter UL mới The Devils’ Academy
– Cập nhật 2 ải Merciless mới:
+ I’ll Be Bug: có boss là Queen Mother V, khi hoàn thành sẽ nhận được Slime Cat
+ Saintly Sister: có boss là Heavenly Herald Papuu, khi hoàn thành sẽ nhận được Cossack Cat
– Cập nhật hệ thống ải Growing Epic

*******************************************************************

🔥 NGOÀI LỀ
– Cập nhật Epic Catfruit Seeds
– Xuất hiện banner mới có tất cả các unit trong Uberfest, Li’l Valkyrie, Li’l Valkyrie Dark và Good-Luck Ebisu (?)
– Giới hạn level Gamatoto tăng lên 108
– Thêm 3 Medals mới, nhận được khi hạ gục Black Okame, Queen Mother V và Heavenly Herald Papuu
– Cập nhật quà User Rank mới

 

 

The Battle Cats Việt Nam