26Th11

BẢN CẬP NHẬT 9.0 CÓ GÌ MỚI?

🔥 CAT
🍀 True Form mới:
– Eternal Reika (Queen Reika): Tăng số lần knockback và tốc độ tấn công

🍀 Cập nhật mèo mới:
– Matador Cat: có khả năng né đòn tấn công của kẻ địch Red

– Lasvoss Cat: Uber mới trong banner The Dynamites, có abi Savage Blow, Strengthen, Survive Lethal Strike và kháng tất cả hiệu ứng Debuff

– Good-Luck Ebisu: Super Rare với đòn đánh Omni Strike và khả năng Weaken, Freeze, Slow, Knockback, Double Money đối với tất cả các hệ kẻ địch.

– Medusa Cat: phần thưởng cho ải Merciless mới The Pure Land, có khả năng Freeze Relic, Immune to Curse và Long Distance

– Nymph Cat: Super Rare Cat với abi Long Distance

– Wushu Cat: sở hữu abi Resist Zombie và Zombie Killer

🍀 Cập nhật Talents:
– Wargod Keiji: Thêm abi Strengthen Up, Resist Weaken, giảm giá, tăng chỉ số HP và ATK

– Mizuririn: Thêm abi Survive, tăng thời gian abi Slow, kháng Slow, tăng chỉ số HP và ATK

*******************************************************************

🔥 KẺ ĐỊCH MỚI
Black Okame, một phiên bản khác của Hannya, hứa hẹn sẽ đáng sợ không kém người anh em của mình.

*******************************************************************

🔥 ẢI
– Chapter UL mới Marine Ministry

– Cập nhật ải Merciless mới: The Pure Land, có boss là Black Okame và phần thưởng là Medusa Cat

*******************************************************************

🔥 NGOÀI LỀ
– Thêm chức năng Medals (Huân Chương)

Chi tiết gồm có:
+ Hoàn thành EoC

+ Hoàn thành Zombie Outbreaks của EoC

+ Hoàn thành ItF

+ Hoàn thành Zombie Outbreaks của ItF

+ Hoàn thành CotC

+ Hoàn thành Filibuster Invasion

+ Hoàn thành các ải Legend Stages theo độ khó

+ Hoàn thành các ải Cyclone

+ Hoàn thành các ải Advent

+ Hoàn thành tất cả các ải Crazed

+ Hoàn thành tất cả các ải Manic

+ Hoàn thành tất cả các ải Li’l Awaken

+ Hoàn thành các ải theo tháng (Monthly Events)

+ Hoàn thành tầng 30 Heavenly Tower

+ Hoàn thành tầng 40 Heavenly Tower

+ Hoàn thành Legend Quest

+ Dùng $1.000.000 trong tất cả các trận đấu

+ Dùng $5.000.000 trong tất cả các trận đấu

+ Dùng $10.000.000 trong tất cả các trận đấu

+ Dùng $50.000.000 trong tất cả các trận đấu

+ Dùng $100.000.000 trong tất cả các trận đấu

+ Dùng $200.000.000 trong tất cả các trận đấu

+ Sử dụng chức năng Gamatoto 1000 tiếng

+ Mở khóa 5 loại Cannon khác nhau

+ Mở khóa Legend Cats (Bahamut, Valkyrie,…)

– 2 Cat Combo mới

– Quà User Rank 11700

*******************************************************************

 

The Battle Cats Việt Nam